Usko

 

Usko ja Tuomas ovat tärkeä pari. Molemmat ovat miehen nimiä, mutta uskolla on toinenkin merkitys.

 

Tie–sivulla on kerrottu kaksi kohtaa, joissa Jeesuksen opetuslapsi Tuomas esiintyy Raamatussa. Ensimmäisessä kohdassa Tuomas kyselee tietä, minne Jeesus menee ja siihen Jeesus antoi vastauksen.

 

Toisella kerralla Tuomas ilmoittaa, ettei usko, ellei näe.

Miksi Tuomas on niin epäuskoinen, ettei voi uskoa toisten kertomaa?

Raamattu ei anna tarkkaa selitystä Tuomaan luonteenlaadusta, mutta se voi kuitenkin olla siellä siksi, että monet meistä ovat Tuomaan kaltaisia epäilijöitä. Laulussakin sanotaan; Jeesus sinä huomaat meistä jokaisen, epäilevät Tuomaat tunnet parhaiten.

 

Katsotaan koko tapahtumasarja, niin voidaan päätellä jotakin asioista:

Jeesus nousi kuolleista viikon ensimmäisenä päivänä.

Näin kerrotaan Johanneksen evankeliumissa luvussa 20: jakeet 19-23.

Jeesus ilmestyy opetuslapsille

(Rinnakkaispaikat Matt. 28:16-20; Mark. 16:12-20; Luuk. 24:36-49)

Samana päivänä, viikon ensimmäisenä, opetuslapset olivat illalla koolla lukittujen ovien takana juutalaisten pelosta. Silloin Jeesus tuli, astui heidän keskelleen ja sanoi: "Rauha teille!"  Sen sanottuaan hän näytti heille kätensä ja kylkensä. Opetuslapset iloitsivat, kun he näkivät Herran. Jeesus sanoi heille taas: "Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät."  Näin sanottuaan hän puhalsi heitä kohti ja sanoi heille: "Ottakaa vastaan Pyhä Henki. Joiden synnit te annatte anteeksi, niille ne ovat anteeksi annetut. Joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt." 

 

Kertomus jatkuu, jakeet 24-29:

Jeesus ja Tuomas

Mutta Tuomas, jota sanottiin Didymokseksi ja joka oli yksi niistä kahdestatoista, ei ollut heidän kanssaan, kun Jeesus tuli. Niin toiset opetuslapset sanoivat Tuomaalle: "Me olemme nähneet Herran." Mutta hän vastasi heille: "Jos en näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani naulanjälkiin ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko." Kahdeksan päivän kuluttua Jeesuksen opetuslapset olivat taas sisällä, ja Tuomas oli heidän kanssaan. Ovet olivat lukittuina, mutta Jeesus tuli ja seisoi heidän keskellään ja sanoi: "Rauha teille!"  Sitten hän sanoi Tuomaalle: "Ojenna sormesi tänne ja katso minun käsiäni. Ojenna kätesi ja pistä se minun kylkeeni. Älä ole epäuskoinen vaan uskova!"  Tuomas sanoi hänelle: "Minun Herrani ja minun Jumalani!"

Jeesus vastasi: "Koska näit minut, sinä uskot. Autuaita ne, jotka uskovat, vaikka eivät näe." 

 

Tuomaan puheenvuorojen välissä on maailman tärkein tapahtuma, jossa Jeesus teki teon, jota yksikään uskonnonperustaja ei ole tehnyt. Hän meni ristille vapaaehtoiseen kuolemaan synnittömänä ja nousi Jumalan voimalla ylös kuolleista. Ennen paluutaan kirkkauteen hän lupasi lähettää Pyhän Hengen opetuslapsilleen ja myös meille. Apostolien teot kertoo sen alkaneen helluntaina.

 

Johanneksen evankeliumin luku 20 päättyy tärkeään kohtaan, jakeet 30-31.

Tämän evankeliumin tarkoitus

Paljon muitakin tunnustekoja, joista ei ole kirjoitettu tässä kirjassa, Jeesus teki opetuslastensa nähden.

Mutta nämä on kirjoitettu, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimessään.

 

sivun alkuun